Skip to content

Megszilárdította kedvező piaci helyzetét az OXO Technologies Holding Nyrt.

Hírek
Jánoska Rita 2023.09.05.

Megjelent az OXO Technologies Holding Nyrt. 2023 I. félévi tőzsdei beszámolója. A beszámoló tanúsága szerint üzleti eredményei a befektető társaság sikeres gazdálkodását, növekvő nyereségességét és kezelt vagyonának dinamikus bővülését mutatják. A szektort érintő gazdasági kihívásokra az immár két éve a hazai nyilvános piacon is jelenlévő technológiai holding eddigi tapasztalatok szerint megfelelő stratégiával hatékonyan reagált. Így az iparági szereplők élesedő versenyében is megszilárdította kedvező helyzetét – előkészítve ezzel a más külföldi nyilvános piacon történő új kibocsátást és a jövő évben esedékes potenciális osztalékfizetést is.

A frissen megjelent jelentésében az OXO Technologies Holding tudatta, hogy 2023 első féléve 1 092 018 eurós pozitív adózás előtti eredménnyel zárult, eszközállománya pedig 1,9 millió euróval növekedett tovább, nagyságrendileg 16 millió euróra. A társaság azt is előre jelezte részvényeseinek, hogy amennyiben 2023 második félévében is fenn tudja tartani gazdálkodási eredményeit, 2023-as üzleti éve után 2024-ben már osztalékfizetést is biztosíthat részvényesei számára.

A társaság 2023 során üzleti stratégiáját az önfenntartó működésre és a befektetői számára potenciálisan biztosítandó osztalékfizetésre, további bővülését szolgáló megnövelt forrásbevonási képességére és a kedvező értékelési feltételek mellett adódó befektetési lehetőségekre alapozta. A befektetési tevékenysége keretében ezért elsősorban az érett, önfenntartó és nyereségtermelésre képes potenciális akvizíciós célpontok felvásárlására helyezi a hangsúlyt, miközben további támogatási források bevonásával fenn kívánja tartani innovatív korai fázisú befektetési tevékenységét is. Növekedési fázisban lévő portfólióját elsősorban úgy tervezi továbbra is bővíteni, hogy részvénycsere tranzakciók keretében, további esetleges tőkeemeléssel és a megszerzett részesedések fejében új részvények kibocsátásával tesz szert új portfólió cégekre 2023 végéig. Ezen befektetési stratégia megfelelően szolgálja biztonságos gazdálkodását, likviditásának fenntartását és távlati terveinek végrehajtását. Távlati tervek között pedig fokozott hangsúlyt kap befektetői kapcsolatainak nemzetközi bővítése, további forrásbevonások előkészítése specializált tőkealapokba, illetve magába a társaságba is – akár egy későbbi párhuzamos, külföldi nyilvános piacon történő új kibocsátással.

Mindezekhez hozzájárul, hogy célkitűzéseinek megfelelően megtörtént a vállalat IFRS átállása, ebből adódóan pedig a társaság befektetéseinek értékét mindenkor a valós piaci értéken mutatja ki és annak hatásait az eredményén vezeti át. Ebben a tekintetben az értékelések az eddig követett gyakorlatnak megfelelően továbbra is az óvatosság elvének fokozott alkalmazásával, elsősorban a részesedéseket érintő historikus és független piaci tranzakciós adatok alapján történnek, figyelembe véve az egyes portfólió cégek üzleti tervteljesítését is. Ezen átértékelések 2023 első félévének nyitó napjára megtörténtek, melynek pénzügyi hatása a társaság eredménytartalékán került átvezetése, így 2023 első félévét mintegy 1 millió eurós eredménye mellett további 819 281 eurós pozitív eredménytartalékkal zárta. Ez pedig szintén lehetőséget biztosíthat a 2024-re feltételesen előrejelzett osztalékfizetés megvalósítására.