Skip to content

2023-ban is tovább növelte nyereségességét az OXO Technologies Holding Nyrt.

Hírek
OXO Team 2024.04.29.

Megjelent az OXO Technologies Holding Nyrt. 2023. évi tőzsdei jelentése. A beszámoló a cégcsoport sikeres gazdálkodását, növekvő nyereségességét és kezelt vagyonának dinamikus bővülését mutatja. A következő időszakra a társaság az aktuális befektetési lehetőségeihez illeszkedő rugalmas likviditással készül, a közgyűlés egyszerre hagyta jóvá saját részvényeinek visszavásárlását a mindenkori saját tőkével arányos részvényárfolyamig, illetve döntött a BÉT Standard piacára történő belépésről és tartotta fenn ezzel is további, akár jelentősebb arányú tőkebevonás lehetőségét is.

Az OXO Technologies Holding Nyrt. a 2023-as üzleti évet 943 171 eurós pozitív adózás utáni eredménnyel zárta, eszközállománya pedig 2 millió euróval növekedett tovább, 16 182 millió euróra. Működésének összességében negyedik üzleti éve 1 888 246 eurós eredménytartalékkal zárult, mely az aktuális év végi részvényszámra vetítve 1 008 euró/részvény eredménytartalékot jelent. Az igazgatóság előterjesztése és a közgyűlés döntése értelmében ezen tartalékát a cégcsoport jelen piaci környezetben elsősorban további akvizíciós és befektetési lehetőségek kiaknázására használja fel és az esetleges fölös likviditását az év végéig saját részvényei esetenkénti visszavásárlására fordíthatja. Ennek maximális vételára a mindenkori saját tőkével arányos részvényárfolyam lehet. Ezzel együtt a most már második éve stabilan fennálló nyereséges gazdálkodás az elkövetkező években a folyamatos osztalékfizetés lehetőségét is megteremtheti.

Ami a társaság részvényeinek különböző módszertanok szerinti értékelését illeti, annak kapcsán elmondható, hogy az egy részvényre eső nyereség (earnings per share, EPS) 2022-ben 0,4323 euró volt, ami 2023-ban 0,5035 euróra nőtt. Ez összességében a két év viszonylatában 16,5%-os EPS növekedést jelent. Ami a részvények árfolyamváltozását illeti, annak kapcsán elmondható, hogy 2022-ben a záró árfolyam 6,99 euró volt, a 2023-as nyitó 7,18 míg a 2023 év végén 7,9 eurós árfolyammal zárt a kereskedés. Ez éves viszonylatban 13%-os árfolyamnövekedést jelent, euró alapon, amely még mindig elmarad a társaság 16,5%-os EPS növekedésétől. Ami a kereskedési árfolyam P/BV (price per book value) szerinti arányát illeti, annak kapcsán elmondható, hogy a részvénykereskedés jellemzően folyamatosan diszkont árfolyamon történik, az egy részvényre eső 8,1 eurós saját tőkéhez képest a féléves átlagárfolyam 7 euró körül alakul. A cégcsoport növekvő nyereségessége mögött elsősorban stratégiai befektetési portfóliójának üzleti teljesítménye áll, a leányvállalatoktól származó profitrészesedés és menedzsment díj bevétel 2023-ban önmagában megközelítette az 500 ezer eurót. Az adózás utáni nyereség ezen túl elsősorban a befektetések értékelési különbözetéből fakad. 2023-ban a társaság ezen túl nem törekedett befektetései értékesítéséből jelentősebb exit bevételt realizálni, miután a piaci és értékelési viszonyok nem kedveztek az ilyen típusú cégértékestéseknek és a befektetési portfóliójának kedvező minősége, finanszírozottsága és kora nem is okozott effajta exit kényszert. 2024-ben ehhez hasonlóan az OXO Technologies Holding továbbra is alapvetően portfóliója bővítésére és további akvizíciók végrehajtására fog törekedni.

A 2023. évi jelentés elérhető weboldalunkon: Pénzügyi jelentések